ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

Αλφαβητάριο, Ι. Κ. Γιαννέλης, Γ. Σακκάς, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων

Είναι το μακροβιότερο αναγνωστικό στην ελληνική εκπαίδευση (1955-1974) που επιμελήθηκαν οι Ι.Κ. Γιανέλης και Γ. Σακκάς ενώ την εικονογράφηση την φιλοτέχνησε ο Κώστας Γραμματόπουλος. Χρησιμοποιήθηκε στην Α΄ Δημοτικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ο Μίμης, η Άννα, η Έλλη και η Λόλα ήταν οι τέσσερις ήρωες του Αναγνωστικού. Τα θέματα του βιβλίου βασίζονταν στην εθνική, θρησκευτική, κοινωνική, οικογενειακή και καθημερινή ζωή του τόπου και στόχο είχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά και να αποτυπώσουν την παιδικότητα μιας εποχής.