Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Σοφοκλή Βενιζέλου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη

Τηλέφωνο: 28310 77052

e-mail: info@xeniseum.org