ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Ομήρου Οδύσσεια, Α. Εφταλιώτης (απόδοση), Εν Αθήναις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1933

Το βιβλίο Ομήρου Οδύσσεια σε έμμετρη απόδοση στη δημοτική του Αργύρη Εφταλιώτη χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σύμφωνα με τη σημείωση στο εσώφυλλο του βιβλίο πρόκειται για τη «μόνη εγκεκριμένη για την πενταετία 1932-1937» έκδοση. Περιέχει τις ραψωδίες της Οδύσσειας, μετάφραση, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια, καθώς και γραμματικές παρατηρήσεις.