ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Αναστάσιος Λαζάρου, Ιστορία των νεωτάτων χρόνων. Από τη Συνθήκη της Βιέννης (1815) μέχρι των ημερών μας. Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων 1959. Για τη ΣΤ΄τάξη των Γυμνασίων, έκδοση 9η.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που διδασκόταν για δεκαετίες στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου και ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα.