Αλφαβηταριο
Αναγνωστικόν
Οδύσσεια
Ιστορία
Φυσική
Ιστορία Νεωτάτων Χρόνων
Φυτολογιο