ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ

Φυτολόγιο, Προέρχεται από ιδιωτική συλλογή

Το 1929 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης το διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 309/24-8-1929) για την ίδρυση σχολικών κήπων στα δημοτικά σχολεία, οι οποίοι θα συνέβαλαν στη διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων και στην απόκτηση από τους μαθητές δεξιοτήτων καλλιέργειας της γης. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, πολλά δημόσια σχολεία διατηρούσαν σχολικούς κήπους μέχρι τη δεκαετία του 1960, δίνοντας έτσι στους μικρούς/ες μαθητές/τριες τους μια μοναδική ευκαιρία βιωματικής μάθησης. Πολλά  παιδιά γίνονταν μικροί εξερευνητές της φύσης και διατηρούσαν το προσωπικό τους φυτολόγιο, στο οποίο συγκέντρωναν φύλλα, άνθη και καρπούς φυτών.