ΙΣΤΟΡΙΑ

Καλαπανίδας Κώστας , Ιστορία , Γ΄ Δημοτικού , Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, Αθήνα: 1981, έκδοση 3η

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας την περίοδο της Μεταπολίτευσης, το οποίο έχει συγγραφεί στη δημοτική. Περιλαμβάνει θέματα από την ελληνική μυθολογία. Το εγχειρίδιο άλλαξε το 1986, καθώς προστέθηκε η διδασκαλία της ελληνικής προϊστορίας.