ΕΜΒΥΘΙΣΗ (VR)

Η ψηφιακή εφαρμογή «ΑΒΑ-Χ» προσφέρει μια εμπειρία εικονικής εμβύθισης. Επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου της Εκπαίδευσης και της Συλλογής Αρβελέρ εντάσσονται σε ένα εικονικό περιβάλλον με τη χρήση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Ο/Η επισκέπτης/τρια με τη βοήθεια μάσκας VR και αξιοποιώντας προηγμένης τεχνολογίας χειριστήρια που του δημιουργούν την ψευδαίσθηση της αφής είναι σε θέση να επισκεφτεί ένα εικονικό-εμβυθιστικό περιβάλλον, το οποίο στοχεύει σε μια πολυδιάστατη μάθηση και μία κριτική πρόσληψη συγκεκριμένων πτυχών της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης.