ΚΟΧΛΙΑΣ

Ονειρευόμαστε ένα μουσείο ανοιχτό για όλες και όλους. Ο Κοχλίας κάνει πιο φιλικό το περιεχόμενο του Έργου σε εμποδιζόμενα άτομα.